Skip to content

Te koop: woonhuis Melde 8 5684 JN Best

Van den Buijs Garantiemakelaars Nuenen
Contact me

Verkocht o.v.

€ 310.000,- k.k.

  1. Home>
  2. Properties>
  3. koop Best Melde 8

*** ENGLISH TRANSLATION BELOW ***

Royaal uitgebouwde tussenwoning met veel leefruimte op de begane grond, 4 (slaap-)kamers op de verdiepingen, een onderhoudsvriendelijk aangelegde tuin en een vrijstaande gemetselde berging. Deze goed onderhouden gezinswoning heeft een eigentijdse en sfeervolle uitstraling en is gelegen in de kindvriendelijke woonwijk de “Kantonnier”. Ideale starters-/gezinswoning!

Bouwjaar: 1988
Woonopp.: circa 121 m²
Perceel opp.: 151 m²
Aanvaarding: In overleg

Bijzonderheden:
– Op loopafstand van meerdere speeltuintjes en een basisschool. Maar ook het fraaie Wilhelminapark, het Heerbeeck College, diverse sportvoorzieningen en een winkelcentrum zijn op korte afstand. Tevens een goede ontsluiting naar de A2, A50 en A58.
– Door de grote aanbouw aan de achterzijde (circa 2001) is er veel extra leefruimte gecreëerd op de begane grond. Het plat dak van de aanbouw is in 2014 nog vernieuwd.
– De woning is goed onderhouden. In 2017 is de gehele woning nog voorzien van nieuwe laminaatvloeren. Op de begane grond is dit een fraaie doorgelegde vloer in tegellook. Ook de wanden op de begane grond en de verdiepingen zijn toen opnieuw glad gestuct.
– De voor- en achtertuin zijn omstreeks 2019 onderhoudsvriendelijk aangelegd. Er is parkeergelegenheid in de eigen voortuin en de achtertuin beschikt over een ruime berging in 2 delen en een achterom.

Indeling:

Begane grond:
– Overdekte entree/hal met de meterkast (incl. glasvezelaansluiting) en de trapopgang naar de 1e verdieping.
– Gedeeltelijk betegelde toiletruimte, voorzien van een closet en een fonteintje.
– Royale, aan de achterzijde uitgebouwde, woonkamer (oppervlakte, incl. half open keuken maar liefst circa 49 m²), voorzien van een mooie doorgelegde laminaatvloer (tegellook), glad gestucte wanden, radiatorafwerking en een praktische trapkast. Vanuit de woonkamer is er een leuk doorkijkje naar de keuken.
– Half open keuken, met een moderne en lichte keukeninrichting in 2 delen, een wandopstelling en een royaal spoeleiland. De wandopstelling is voorzien van een 5-pits gaskookplaat, RVS afzuigkap, combi-oven (vernieuwd in 2019), apothekerskast en een koel-/vriescombinatie. Het spoeleiland is voorzien van een RVS spoelbak, een vaatwasser en veel kastruimte aan 2 zijdes. Het systeemplaten plafond in de aanbouw is in de keuken voorzien van inbouwspots en via de achterdeur loopt u zo de tuin in.

1e Verdieping:
– Overloop met de vaste trapopgang naar de 2e verdieping.
– 3 fijne slaapkamers (oppervlakten: resp. circa 6, 12 en 13 m²). Alle slaapkamers beschikken over een nette doorgelegde laminaatvloer, gestucte wanden en enkele behangen wanden.
– Grotendeels betegelde badkamer, voorzien van een ligbad, een douchecabine met thermostaatkraan, een wastafel en een 2e closet.

2e Verdieping:
– Grote open zolderruimte (oppervlakte: circa 21 m²) met de C.V.–opstelling, de aansluitingen voor de wasapparatuur, 2 dakramen en veel bergruimte in de kapschuinte. De verdieping is onder een puntdak en hierdoor extra ruimtelijk. Uiteraard kan deze ruimte eenvoudig gesplitst worden in een voorzolder en slaapkamer.

Buitenterrein:
– Fraai aangelegde voortuin inclusief een eigen parkeerplaats.
– Onderhoudsvriendelijk aangelegde achtertuin, gelegen op het oosten en voorzien van een betegeld terras, een 2e vlonderterras achterin de tuin, diverse verhoogde en ommuurde borders, kunstgras en een buitenkraantje.

Bijgebouwen:
– gemetselde berging in 2 delen met openslaande deuren in het rechtergedeelte en voorzien van elektra. Via de berging is er een achterom mogelijkheid naar het achtergelegen buurpad.

Uitnodiging:
De eigenaar van deze woning heeft ons opdracht gegeven te bemiddelen bij de verkoop, hetgeen voor u uiteraard geen enkele financiële consequentie inhoudt. Geheel vrijblijvend informeren wij u uitvoerig over de woning, maar ook over de financieringsmogelijkheden en over de mogelijkheden van de verkoop van uw eigen woning. Uiteraard is het aan te bevelen deskundige bijstand van een NVM-makelaar te vragen. Wij helpen u graag bij uw keuze voor een eigen makelaar die uw belangen als koper optimaal zal behartigen.

Het verkopen van een woning is voor de verkoper een spannende en aangrijpende gebeurtenis. Wij stellen het dan ook zeer op prijs om binnen enkele dagen van u een reactie te mogen ontvangen, zodat wij de verkoper over uw bevindingen en beleving kunnen informeren.

Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen dient de koper, binnen 6 weken na het tot stand komen van de overeenkomst, een schriftelijke bankgarantie te doen stellen c.q. een waarborgsom te storten ter hoogte van 10% van de koopsom.

De brochure is samengesteld om u een indruk te geven van het object. De informatie die opgenomen is in deze brochure is afkomstig van de verkoper en/of derden. Hoewel wij bij het samenstellen van de brochure zorgvuldig te werk gaan, kunnen geen rechten worden ontleend aan onjuistheden etc. Deze informatie moet in combinatie met een bezichtiging van de woning worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden.

De meting is gebaseerd op NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenstemming per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een ‘ondertekende koopovereenkomst’.

*** ENGLISH TRANSLATION ***

Generously expanded house with plenty of living space on the ground floor, 4 (bed) rooms on the floors, a maintenance-friendly landscaped garden and a detached brick shed. This well-maintained family home has a contemporary and attractive appearance and is located in the child-friendly residential area “Kantonnier”. Ideal starter/family home!

Year of construction: 1988
Living area: approximately 121 m²
Plot area: 298 m²
Acceptance: in consultation

Particularities:
– Within walking distance of several playgrounds and a primary school. But the beautiful Wilhelminapark, Heerbeeck College, various sports facilities and a shopping center are also nearby. Also good access to the A2, A50 and A58.
– The large extension at the rear (circa 2001) has created a lot of extra living space on the ground floor. The flat roof of the extension was renewed in 2014.
– The house is well maintained. In 2017, the entire house was given new laminate floors. On the ground floor, this is a beautifully laid floor in tile look. The walls on the ground floor and the upper floors were also plastered smoothly.
– The front and back garden were landscaped maintenance-friendly in 2019. There is a parking possibility in the front garden and the back garden has a large storage room in 2 parts and a back entrance.

Layout:

Ground floor:
– Covered entrance/hall with the meter cupboard and the staircase to the 1st floor.
– Partially tiled toilet room, equipped with a toilet and a sink.
– Spacious, expanded at the rear, living room (surface, including half open kitchen: approx. 49 m²), with a beautiful laid laminate floor (tile look), smooth plastered walls, radiator finish and a practical stairs cupboard. From the living room there is a nice view to the kitchen.
– Half open kitchen, with a modern and bright kitchen in 2 parts, a wall arrangement and a generous rinsing island. The wall installation is equipped with a 5-burner gas hob, stainless steel extractor hood, combi oven (renewed in 2019) and a fridge/freezer combination. The rinsing island is equipped with a stainless steel sink, a dishwasher and plenty of cupboard space on 2 sides. The ceiling system panels in the extension have recessed spotlights in the kitchen and you can walk into the garden through the back door.

1st Floor:
– Landing with the fixed staircase to the 2nd floor.
– 3 nice bedrooms (surfaces: approx. 6, 12 and 13 m² respectively). All bedrooms have a neat laminate floor, plastered walls and some papered walls.
– Largely tiled bathroom with a bath, a shower with thermostat, a sink and a second toilet.

2nd Floor:
– Large open attic space (area: approx. 21 m²) with the central heating system, connections for washing equipment, 2 skylights and plenty of storage space in the roof slope. The floor is under a pointed roof and therefore extra spacious. Of course, this space can easily be divided into an attic and bedroom.

Outside area:
– Nicely landscaped front garden including a private parking space.
– Maintenance-friendly landscaped backyard, located on the east and equipped with a tiled terrace, a 2nd deck terrace at the back of the garden, various raised and walled borders, artificial grass and an outside tap.

Outbuildings:
– brick storage room in 2 parts with French doors in the right part and equipped with electricity. Through the storage room there is a possibility to go to the backside neighboring path.

Invitation:
The owner of this property has instructed us to mediate in the sale, which of course does not entail any financial consequences for you. Entirely without obligation, we will inform you in detail about the property, but also about the financing options and the possibilities of selling your own home. It is of course advisable to request expert assistance from an NVM broker. We are happy to help you choose your own broker who will optimally represent your interests as a buyer.

Selling a home is an exciting and moving event for the seller. We therefore very much appreciate being able to receive a response from you within a few days, so that we can inform the seller about your findings and experience.

As security for the fulfillment of the obligations, the buyer must, within 6 weeks after the conclusion of the agreement, have a written bank guarantee made or a deposit to be paid equal to 10% of the purchase price.

The brochure has been compiled to give you an impression of the object. The information contained in this brochure comes from the seller and / or third parties. Although we take great care in compiling the brochure, no rights can be derived from inaccuracies, etc. This information, in combination with a viewing of the property, must be considered as an invitation to make an offer or to enter into negotiations. .

The measurement is based on NEN2580. The Measurement Instruction is intended to be a more unambiguous method of measurement for giving an indication of the usage surface. The Measurement Instruction does not completely exclude differences in measurement results, for example due to interpretation differences, rounding off or limitations when performing the measurement.

An oral agreement between the private seller and the private buyer is not legally valid. In other words: there is no purchase. A legally valid purchase only takes place if the private seller and the private buyer have signed the purchase agreement. This follows from Article 7: 2 of the Dutch Civil Code. A confirmation of the verbal agreement by e-mail or a sent draft of the purchase agreement is not seen as a “signed purchase agreement”.

  • 121 m2
  • 151 m2
  • 4

Features Melde 8

Overdracht

Vraagprijs€ 310.000,- k.k.
AanvaardingIn overleg

Oppervlaktes en inhoud

Perceel oppervlakte151 m2
Woonoppervlakte121 m2
Inhoud422 m3

Bouw

SoortEengezinswoning
BouwvormBestaande bouw
Bouwjaar1988
Dak typeZadeldak
IsolatievormenDakisolatie, Muurisolatie, Grotendeels dubbelglas
EnergielabelC

Indeling

Aantal verdiepingen3
Aantal kamers5
Aantal slaapkamers4
Aantal badkamers1

Monthly costs

Location Melde 8

Voorzieningen

Centraal gelegen informatie over de buurt

Aantal inwoners

In de gemeente

29.180

Leeftijd

in percentages van totaal

Huishoudsamenstelling

in percentages van totaal

16%

20% NL

36%

20% NL

48%

20% NL

Comparable listings