Skip to content

Te koop: woonhuis Normandielaan 16 5627 HS Eindhoven

Van den Buijs Garantiemakelaars Nuenen
Contact me

Verkocht

€ 429.000,- k.k.

  1. Home>
  2. Properties>
  3. koop Eindhoven Normandielaan 16

*** ENGLISH TRANSLATION BELOW ***

Ruime en goed onderhouden hoekwoning met maar liefst 5 slaap-/werkkamers op de verdiepingen en een gemetselde garage achterin de tuin. Deze leuke gezinswoning is gelegen op een ruim perceel in de gewilde woonomgeving “Achtse Barrier” aan een rustige straat en nabij diverse voorzieningen zoals winkels, scholen, sportaccommodaties en diverse uitvalswegen.

Bouwjaar: 1979
Woonopp.: circa 131 m²
Perceel.opp.: 298 m²
Aanvaarding: in overleg

Bijzonderheden:
– Rustig gelegen in een groene, ruim opgezette woonwijk en kindvriendelijke woonomgeving. Er is een winkelcentrum met supermarkt op slechts 100 m loopafstand. Maar ook het centrum van Eindhoven bereikt u snel met de fiets, auto of openbaar vervoer. De HOV-bushalte is maar 3 minuten lopen.

– Goede basisscholen en het Frits Philips Lyceum in de buurt en dichtbij het Sportpark Eindhoven Noord met tal van mogelijkheden zoals: tennis, voetbal, klimmen, dansen, bowling, fitness en een zwembad. Ook het heerlijke wandelgebied de ‘Aanschotse Beemden’ is dichtbij.

– De woning is goed geïsoleerd, voorzien van dubbel glas en goed onderhouden. Omstreeks 2017 zijn de volgende verbeteringen nog uitgevoerd:
– Begane grond vloer voorzien van vloerverwarming en een mooie houtlook-tegelvloer, welke makkelijk schoon te houden is.
– Woonkamer voorzien van nieuw stucwerk (wanden en plafond).
– Kozijnen begane grond vervangen voor hoogwaardig kunststof (uitgezonderd keukendeur + raam).

– Ook boven zijn alle kozijnen van kunststof. Deze zijn echter reeds eerder vervangen.

– Nagenoeg geen schilderwerk aan het huis. Want ook de betimmering aan de voorgevel is van Keralit, onderhoudsarm kunststof.

– Maar liefst 5 slaap-/werkkamers verdeeld over de 2 verdiepingen. Volwaardige 2e verdieping door de grote dakkapel aan de achterzijde.

– Inclusief een ruime, circa 7,5 m¹ diepe, gemetselde garage in de achtertuin. Ideaal voor de klusser. Deze is te bereiken via de achtertuin en met de auto via de gezamenlijke inrit (erfdienstbaarheid) voor de 4 betrokken huizen van het kleine garagepleintje.

– De achtertuin biedt veel privacy en de groene voortuin is onderhoudsarm en heeft een in de grond aangelegde druppelirrigatie.

Indeling:

Begane grond:
– Entree/zeer lichte hal met de trapopgang en de meterkast. De gehele begane grond is voorzien van een houtlook tegelvloer met vloerverwarming.
– Geheel betegelde toiletruimte met een wandcloset, fonteintje en mechanische ventilatie.
– Gezellige woonkamer (oppervlakte: circa 32 m²), met veel lichtinval door de hoekligging en de grote nagenoeg kamerhoge ramen, een gladde stucwerk wand- en plafondafwerking en met toegang tot een praktische trapkast. Via de brede aluminium schuifpui aan de achterzijde loopt u zo de tuin in.
– Dichte keuken (oppervlakte: circa 8,5 m²), met de achterdeur en een keukeninrichting in 2 wandopstellingen. Rechts is deze voorzien van een RVS spoelbak, een 5-pits gaskookplaat, RVS afzuigkap, vaatwasser (in 2020 vervangen), koelkast en een combi-magnetron. Het extra keukenblok aan de linkerzijde biedt extra werkblad- en bergruimte en is voorzien van een heteluchtoven.

1e Verdieping:
– Overloop met de vaste trapopgang naar de 2e verdieping.
– Relatief grote, geheel betegelde badkamer, voorzien van een halfronde douchecabine met thermostaatkraan, een ligbad, badmeubel met dubbele wastafels, spiegelkast, 2e wandcloset, designradiator en mechanische ventilatie.
– 3 fijne slaap-/werkkamers (oppervlakten: resp. circa 7, 11 en 17 m²), allen voorzien van een laminaatvloer.

2e Verdieping:
– Voorzolder met dakraam en bergruimte in de kapschuinte.
– Praktische CV-/wasruimte met de aansluitingen voor de wasapparatuur en de CV-opstelling (Vaillant EcoTec plus, bouwjaar: 2015).
– Extra 4e en 5e slaap-/werkkamer (oppervlakte: circa 9 en 11 m²). De kamer aan de voorzijde beschikt over 2 Velux dakramen en de kamer aan de achterzijde is onder een brede kunststof dakkapel die doorloopt in de CV-/waskamer. Via deze ruimte is de achterste kamer ook te bereiken.

Buitenterrein:
– Fraai aangelegde voortuin met een beuken haagje, sierbestrating en een sierboompje.
– Verzorgde achtertuin, aangelegd met kunstgras, een terras van sierbestrating (gebakken waaltjes) en elektrische zonneluifel, een buitenkraantje en enkele plantenborders. Via de tuin is er via een loopdeur toegang tot de eigen garage.
– Achterom via een afsluitbare poort aan de zijkant.

Bijgebouwen:
– Gemetselde garage (afmeting binnenwerks: circa 2,95 x 7,48 m¹), voorzien van elektra, een kanteldeur en extra loopdeur aan de tuinzijde.

Uitnodiging:
De eigenaar van deze woning heeft ons opdracht gegeven te bemiddelen bij de verkoop, hetgeen voor u uiteraard geen enkele financiële consequentie inhoudt. Geheel vrijblijvend informeren wij u uitvoerig over de woning, maar ook over de financieringsmogelijkheden en over de mogelijkheden van de verkoop van uw eigen woning. Uiteraard is het aan te bevelen deskundige bijstand van een NVM-makelaar te vragen. Wij helpen u graag bij uw keuze voor een eigen makelaar die uw belangen als koper optimaal zal behartigen.

Het verkopen van een woning is voor de verkoper een spannende en aangrijpende gebeurtenis. Wij stellen het dan ook zeer op prijs om binnen enkele dagen van u een reactie te mogen ontvangen, zodat wij de verkoper over uw bevindingen en beleving kunnen informeren.

Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen dient de koper, binnen 6 weken na het tot stand komen van de overeenkomst, een schriftelijke bankgarantie te doen stellen c.q. een waarborgsom te storten ter hoogte van 10% van de koopsom.

De brochure is samengesteld om u een indruk te geven van het object. De informatie die opgenomen is in deze brochure is afkomstig van de verkoper en/of derden. Hoewel wij bij het samenstellen van de brochure zorgvuldig te werk gaan, kunnen geen rechten worden ontleend aan onjuistheden etc. Deze informatie moet in combinatie met een bezichtiging van de woning worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden.

De meting is gebaseerd op NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenstemming per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een ‘ondertekende koopovereenkomst’.

*** ENGLISH TRANSLATION ***

Spacious and well-maintained corner house with no fewer than 5 bedrooms /study rooms on the floors and a brick garage at the back of the garden. This nice family home is located on a spacious plot in the popular residential area “Achtse Barrier” on a quiet street and close to various amenities such as shops, schools, sports facilities and various roads.

Year of construction: 1979
Living area: approximately 131 m²
Plot area: 298 m²
Delivery: in consultation

Particularities:
– Quietly located in a green, spacious residential area and child-friendly living environment. There is a shoppingcenter with supermarket just 100 m away on foot. And the center of Eindhoven can also be reached quickly by bicycle, car or public transport. The HOV bus stop is only a 3-minute walk away.

– Good primary schools and the Frits Philips Lyceum nearby and close to the Sportpark Eindhoven Noord with numerous options such as: tennis, football, climbing, dancing, bowling, fitness and a swimming pool. The wonderful walking area ” Aanschotse Beemden ” is also close by.

– The house is well insulated, double glazed and well maintained. The following improvements were made around 2017:
– Ground floor with underfloor heating and a beautiful wood-look tile floor, which is easy to keep clean.
– Living room with new stucco (walls and ceiling).
– The frames on the ground floor are replaced with high-quality plastic (except kitchen door + window).

– Also above all frames are made of plastic. However, these have been replaced before.

– Almost no paintingwork on the house. Because the paneling on the façade is also made of Keralit, low-maintenance plastic.

– No fewer than 5 bedrooms / study rooms spread over the 2 floors. Full-fledged 2nd floor due to the large dormer window at the rear.

– Including a spacious, approximately 7.5 m¹ deep, brick garage in the backyard. Ideal for the handyman. This can be reached through the backyard and by car through the joint entrance (easement) for the 4 houses involved in the small garage square.

– The backyard offers a lot of privacy and the green front garden is low maintenance due to the drip irrigation installed in the ground.

Layout:

Ground floor:
– Entrance / very bright hall with the staircase and the meter cupboard. The hall, living room and kitchen have a heated wood-look tiled floor.
– Fully tiled toilet room with a wall closet, sink and mechanical ventilation.
– Cozy living room (surface: approx. 32 m²), with lots of light due to the corner location and the large floor-to-ceiling windows, a smooth stucco wall and ceiling finish and with access to a practical stair cupboard. You can walk straight into the garden through the wide aluminum sliding doors at the rear.
– Closed kitchen (surface: approx. 8.5 m²), with the back door and a kitchen layout in 2 wall configurations. On the right, it is equipped with a stainless steel sink, a 5-burner gas hob, stainless steel extractor hood, dishwasher (replaced in 2020), refrigerator and a combi-microwave. The extra kitchen unit on the left offers extra worktop and storage space and is equipped with a convection oven.

1st Floor:
– Landing with the fixed staircase to the 2nd floor.
– Relatively large, fully tiled bathroom, equipped with a semicircular shower cabin with thermostat, a bath, double sinks, mirror cabinet, 2nd wall closet, design radiator and mechanical ventilation.
– 3 nice bedrooms/study rooms (surfaces: approx. 7, 11 and 17 m²), all with a laminate floor.

2nd Floor:
– Attic with skylight and storage space in the roof slope.
– Practical central heating/laundry room with connections for washing equipment and the central heating system (Vaillant EcoTec plus, year of construction: 2015).
– Extra 4th and 5th bedroom/office (surface: approx. 9 and 11 m²). The room at the front has 2 Velux skylights and the room at the rear is under a wide dormer window that continues into the central heating/washing room. The rear room can also be reached through this space.

Outside area:
– Beautifully landscaped front garden with a beech hedge, decorative paving and an ornamental tree.
– Well-kept backyard, landscaped with artificial grass, a terrace of decorative paving and electric sun awning, an outside tap and some plant borders. Through the garden there is access to the private garage.
– Back through a lockable gate on the side.

Outbuildings:
– Brick garage (interior dimensions: approx. 2.95 x 7.48 m¹), equipped with electricity, a tilting door and an extra wicket door on the garden side.

Invitation:
The owner of this property has instructed us to mediate in the sale, which of course does not entail any financial consequences for you. Entirely without obligation, we will inform you in detail about the property, but also about the financing options and the possibilities of selling your own home. It is of course advisable to request expert assistance from an NVM broker. We are happy to help you choose your own broker who will optimally represent your interests as a buyer.

Selling a home is an exciting and moving event for the seller. We therefore very much appreciate being able to receive a response from you within a few days, so that we can inform the seller about your findings and experience.

As security for the fulfillment of the obligations, the buyer must, within 6 weeks after the conclusion of the agreement, have a written bank guarantee made or a deposit to be paid equal to 10% of the purchase price.

The brochure has been compiled to give you an impression of the object. The information contained in this brochure comes from the seller and / or third parties. Although we take great care in compiling the brochure, no rights can be derived from inaccuracies, etc. This information, in combination with a viewing of the property, must be considered as an invitation to make an offer or to enter into negotiations. .

The measurement is based on NEN2580. The Measurement Instruction is intended to be a more unambiguous method of measurement for giving an indication of the usage surface. The Measurement Instruction does not completely exclude differences in measurement results, for example due to interpretation differences, rounding off or limitations when performing the measurement.

An oral agreement between the private seller and the private buyer is not legally valid. In other words: there is no purchase. A legally valid purchase only takes place if the private seller and the private buyer have signed the purchase agreement. This follows from Article 7: 2 of the Dutch Civil Code. A confirmation of the verbal agreement by e-mail or a sent draft of the purchase agreement is not seen as a “signed purchase agreement”.

  • 131 m2
  • 298 m2
  • 5

Features Normandielaan 16

Overdracht

Vraagprijs€ 429.000,- k.k.
AanvaardingIn overleg

Oppervlaktes en inhoud

Perceel oppervlakte298 m2
Woonoppervlakte131 m2
Inhoud450 m3

Bouw

SoortEengezinswoning
BouwvormBestaande bouw
Bouwjaar1979
Dak typeZadeldak
IsolatievormenDakisolatie, Muurisolatie, Dubbelglas, Grotendeels dubbelglas
EnergielabelC

Indeling

Aantal verdiepingen3
Aantal kamers6
Aantal slaapkamers5
Aantal badkamers1

Monthly costs

Location Normandielaan 16

Voorzieningen

Centraal gelegen informatie over de buurt

Aantal inwoners

In de gemeente

226.868

Leeftijd

in percentages van totaal

Huishoudsamenstelling

in percentages van totaal

29%

20% NL

34%

20% NL

37%

20% NL

Comparable listings