Skip to content

Te koop: woonhuis Refelingse Erven 65 5672 TB Nuenen

Van den Buijs Garantiemakelaars Nuenen
Contact me
Plan viewing

Beschikbaar

Plan viewing

€ 369.000,- k.k.

  1. Home>
  2. Properties>
  3. koop Nuenen Refelingse Erven 65

*** ENGLISH TRANSLATION BELOW ***

Fraai gelegen, geschakelde hoekwoning met een inpandige garage en veel leefruimte op de begane grond. De huidige indeling is met een royale eetkamer/keuken aan de achterzijde en 2 slaapkamers op de verdieping. Het perceel grenst aan de achterzijde direct aan een groot gemeenteplantsoen met speelgelegenheid. Ook zijn alle voorzieningen in het centrum van Nuenen en winkelcentrum “Kernkwartier” op loopafstand!

Bouwjaar: 1972
Woonopp.: circa 115 m²
Perceel opp.: 225 m²
Aanvaarding: in overleg

Bijzonderheden:
– Open ligging aan het begin van een kindvriendelijke woonwijk. Op korte afstand van de gezellige dorpskern, Winkelcentrum “Kernkwartier” en nabij diverse scholen en sportvoorzieningen. Een bushalte en de uitvalswegen naar Eindhoven en Helmond zijn ook nabij.
– Momenteel zijn er op de verdieping 2 slaapkamers en een badkamer. Indien gewenst kan de oorspronkelijke indeling met 3 slaapkamers op de verdieping hersteld worden.
– Ook is het mogelijk de woning levensloopbestendig te maken door een slaap- en badkamer op de begane grond te realiseren in de huidige garage.
– De kozijnen aan de voorzijde van de woning zijn van kunststof (2020), aan de achterzijde van hout. De woning is grotendeels (op enkele ramen na) voorzien van dubbel glas.
– De ramen aan de achterzijde en zijkant van de woning zijn tevens voorzien van rolluiken.
– Achtertuin met achterom grenzend aan het parkje midden in de wijk. Geen achterburen!

Indeling:

Begane grond:
– Hal met tegelvloer, de meterkast en met toegang tot de woonkamer, de toiletruimte en inpandige garage.
– Geheel betegelde toiletruimte met een wandcloset en fonteintje.
– Ruime en sfeervolle woonkamer (oppervlakte: circa 41 m²), voorzien van een houtkachel, een laminaat vloerafwerking, structuur wand- en plafondafwerking en de trapopgang naar de verdieping. Er is toegang tot een praktische bergkast en via 2 open verbindingen tot de eetkamer en keuken.
– Uitgebouwde eetkamer en keuken over de volledige breedte (oppervlakte samen: circa 27 m²), afgewerkt met een tegelvloer, stucwerk (circa 2017), hoge raampartijen en via 2 tuindeuren loopt u vanuit 2 zijden zo de tuin in. De keuken heeft een keukeninrichting in hoekopstelling, voorzien van een 1½ RVS spoelbak, een keramische kookplaat, afzuigkap, vaatwasser en koelkast.
– Inpandig te bereiken garage (oppervlakte: circa 17 m²), voorzien van een stalen kanteldeur, elektra en de aansluitingen voor de wasapparatuur.

1e Verdieping:
– Overloop met de CV-kast hangend boven de trapopgang en met een lichtkoepel voor daglichttoetreding.
– 2 fijne slaapkamers (oppervlakten: circa 8 en maar liefst 20 m²), beiden afgewerkt met vloerbedekking. De grootste slaapkamer is aan de voorzijde en kan desgewenst in tweeën gesplitst worden. Deze kamer is voorzien van Airco en een rolluik bij het zijraam. Ook het raam van de slaapkamer aan de achterzijde beschikt over een rolluik.
– Geheel betegelde badkamer, voorzien van een douchecabine met thermostaatkraan, een wastafel en een 2e wandcloset.

Buitenterrein:
– Betegelde oprit, geschikt voor 1 auto.
– Voortuin met een diverse beplanting.
– Achtertuin met een klein terras, een vijver en een buitenkraantje. De tuin biedt veel privacy door de vrije ligging maar dient vrijwel geheel nog naar eigen wens aangelegd te worden.
– Achterom via een poort aan de zijkant.

Uitnodiging:
De eigenaar van deze woning heeft ons opdracht gegeven te bemiddelen bij de verkoop, hetgeen voor u uiteraard geen enkele financiële consequentie inhoudt. Geheel vrijblijvend informeren wij u uitvoerig over de woning, maar ook over de financieringsmogelijkheden en over de mogelijkheden van de verkoop van uw eigen woning. Uiteraard is het aan te bevelen deskundige bijstand van een NVM-makelaar te vragen. Wij helpen u graag bij uw keuze voor een eigen makelaar die uw belangen als koper optimaal zal behartigen.

Het verkopen van een woning is voor de verkoper een spannende en aangrijpende gebeurtenis. Wij stellen het dan ook zeer op prijs om binnen enkele dagen van u een reactie te mogen ontvangen, zodat wij de verkoper over uw bevindingen en beleving kunnen informeren.

Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen dient de koper, binnen 6 weken na het tot stand komen van de overeenkomst, een schriftelijke bankgarantie te doen stellen c.q. een waarborgsom te storten ter hoogte van 10% van de koopsom.

De brochure is samengesteld om u een indruk te geven van het object. De informatie die opgenomen is in deze brochure is afkomstig van de verkoper en/of derden. Hoewel wij bij het samenstellen van de brochure zorgvuldig te werk gaan, kunnen geen rechten worden ontleend aan onjuistheden etc. Deze informatie moet in combinatie met een bezichtiging van de woning worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden.

De meting is gebaseerd op NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenstemming per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een ‘ondertekende koopovereenkomst’.

*** ENGLISH TRANSLATION ***

Beautifully located, semi-detached corner house with an indoor garage and plenty of living space on the ground floor. The current layout is with a spacious dining room/kitchen at the rear and 2 bedrooms on the first floor. The plot borders directly on a large municipal park with playground at the rear. All amenities in the center of Nuenen and the “Kernkwartier” shopping center are also within walking distance!

Year of construction: 1972
Living area: approximately 115 m²
Plot area: 225 m²
Acceptance: in consultation

Particularities:
– Open location at the beginning of a child-friendly residential area. A short distance from the village center, shoppingcenter “Kernkwartier” and near various schools and sports facilities. A bus stop and the roads to Eindhoven and Helmond are also nearby.
– Currently there are 2 bedrooms and 1 bathroom on the first floor. If desired, the original layout with 3 bedrooms on the first floor can be restored.
– It is also possible to make the house life-proof by realizing a bedroom and bathroom on the ground floor in the current garage.
– The frames at the front of the house are made of plastic (2020), at the rear of wood. The house is largely (except for a few windows) equipped with double glazing.
– The windows at the rear and side of the house are also equipped with shutters.
– Backyard with back adjacent to the park in the middle of the neighborhood. No back neighbors!

Layout:

Ground floor:
– Hall with tiled floor, the meter cupboard and with access to the living room, the toilet room and indoor garage.
– Fully tiled toilet room with a wall closet and sink.
– Spacious and attractive living room (surface area: approx. 41 m²), equipped with a wood stove, a laminate floor finish, structure wall and ceiling finish and the stairs to the first floor. There is access to a practical storage cupboard and through 2 open connections to the dining room and kitchen.
– Extended dining room and kitchen over the full width (area together: approx. 27 m²), finished with a tiled floor, stucco (circa 2017), high windows and you can walk into the garden from 2 sides. The kitchen has a kitchen corner unit, equipped with a 1½ stainless steel sink, a ceramic hob, extractor hood, dishwasher and refrigerator.
– Indoor garage (area: approx. 17 m²), equipped with electricity and the connections for the washing equipment.

1st Floor:
– Landing with the central heating cabinet hanging above the staircase and with a skylight for daylighting.
– 2 nice bedrooms (surface areas: approx. 8 and 20 m²), both finished with carpet. The largest bedroom is at the front and can be split in two if desired. This room is equipped with airconditioning and a shutter at the side window. The window of the bedroom at the rear also has a roller shutter.
– Fully tiled bathroom with a shower cabin with thermostatic tap, a sink and a 2nd wall closet.

Outside area:
– Tiled driveway, suitable for 1 car.
– Front garden with a variety of plants.
– Backyard with a small terrace, a pond and an outside tap. The garden offers a lot of privacy due to its free location, but must be laid out almost entirely according to your own wishes.
– Back through a gate on the side.

Invitation:
The owner of this property has instructed us to mediate in the sale, which of course does not entail any financial consequences for you. Entirely without obligation, we will inform you in detail about the property, but also about the financing options and the possibilities of selling your own home. It is of course advisable to request expert assistance from an NVM broker. We are happy to help you choose your own broker who will optimally represent your interests as a buyer.

Selling a home is an exciting and moving event for the seller. We therefore very much appreciate being able to receive a response from you within a few days, so that we can inform the seller about your findings and experience.

As security for the fulfillment of the obligations, the buyer must, within 6 weeks after the conclusion of the agreement, have a written bank guarantee made or a deposit to be paid equal to 10% of the purchase price.

The brochure has been compiled to give you an impression of the object. The information contained in this brochure comes from the seller and / or third parties. Although we take great care in compiling the brochure, no rights can be derived from inaccuracies, etc. This information, in combination with a viewing of the property, must be considered as an invitation to make an offer or to enter into negotiations. .

The measurement is based on NEN2580. The Measurement Instruction is intended to be a more unambiguous method of measurement for giving an indication of the usage surface. The Measurement Instruction does not completely exclude differences in measurement results, for example due to interpretation differences, rounding off or limitations when performing the measurement.

An oral agreement between the private seller and the private buyer is not legally valid. In other words: there is no purchase. A legally valid purchase only takes place if the private seller and the private buyer have signed the purchase agreement. This follows from Article 7: 2 of the Dutch Civil Code. A confirmation of the verbal agreement by e-mail or a sent draft of the purchase agreement is not seen as a “signed purchase agreement”.

  • 115 m2
  • 225 m2
  • 3

Features Refelingse Erven 65

Overdracht

Vraagprijs€ 369.000,- k.k.
AanvaardingIn overleg

Oppervlaktes en inhoud

Perceel oppervlakte225 m2
Woonoppervlakte115 m2
Inhoud445 m3

Bouw

SoortEengezinswoning
BouwvormBestaande bouw
Bouwjaar1972
Dak typePlat dak
IsolatievormenGrotendeels dubbelglas

Indeling

Aantal verdiepingen2
Aantal kamers5
Aantal slaapkamers3
Aantal badkamers1

Monthly costs

Location Refelingse Erven 65

Voorzieningen

Centraal gelegen informatie over de buurt

Aantal inwoners

In de gemeente

22.866

Leeftijd

in percentages van totaal

Huishoudsamenstelling

in percentages van totaal

25%

20% NL

41%

20% NL

34%

20% NL

Comparable listings